کودک

محصولات

راوی بر آن است تا برای کودک امروز روایتی نو داشته باشد. نگاه و داستانی ساده و مدرن، تا کودک امروز بتواند همراه آن ارتباط با طبیعت را از یاد نبرد، رویاهای خود را بازی کند و امن و خوشحال باشد.
در میان انبوه وسایل سرگرمی و مبلمان اتاق کودک، راوی با توجه به محدودیت‌ها و همچنین نیازمندی‌های زندگی امروز محصولاتی را طراحی و انتخاب کرده است که خلاقیت و مهارت‌های حسی و حرکتی کودک را تقویت کند، او را با زندگی واقعی آشنا کند و در عین حال ارتباط کودک را با نسل قبل حفظ نماید. آنچنان که انتخاب‌هایی هم برای نگهداری و حفظ و نظم بخشیدن به همین وسایل به والدین و کودک ارایه می‌دهد.