خانه

محصولات

خانه راوی، استودیوی طراحی و ساخت خاطرات چوبی است؛

روایت سازه‌هایی که پا به خانه شما می‌گذارند تا بهانه‌ای برای پاگیری خاطرات شوند.

این داستان از لحظه اول طراحی و انتخاب محصول در کنار شما آغاز می‌شود و در خانه شما ادامه می‌یابد.

از این لحظه آنها دیگر تکه‌های از چوب نخواهند بود.