کودک

محصولات

کامیون رستم خان

نگهداری و چیدمان وسایل و اسباب بازی‌ها به روشی خلاقانه و زیبا در فضای کوچک اتاق کودک، مطلوب کودکان و خانواده‌ها و از اهداف گروه کودک راوی می‌باشد. کامیون رستم خان به عنوان وسیله‌ای تزئینی، کار سازماندهی و نگهداری وسایل نقلیه در سایزهای مختلف را برای اتاق کودک میسر می‌سازد. این وسیله همچنین می‌تواند به عنوان ویترین فروشگاه و یا پارکینگ در بازی‌های کودک
ایفای نقش کند و این قابلیت را دارد که در ارتفاع دلخواه به روی دیوار نصب گردد. نگهداری و چیدمان وسایل و اسباب بازی‌ها به روشی خلاقانه و زیبا در فضای کوچک اتاق کودک، مطلوب کودکان و خانواده‌ها و از اهداف گروه کودک راوی می‌باشد. کامیون رستم خان به عنوان وسیله‌ای تزئینی، کار سازماندهی و نگهداری وسایل نقلیه در سایزهای مختلف را برای اتاق کودک میسر می‌سازد. این وسیله همچنین می‌تواند به عنوان ویترین فروشگاه و یا پارکینگ در بازی‌های کودک ایفای نقش کند و این قابلیت را دارد که در ارتفاع دلخواه به روی دیوار نصب گردد.

  • ابعاد: ۱۷۰ در ۱۱ در ۶۵
  • ابعاد کلی: ۱۷۰ در ۱۱ در ۶۵
  • ابعاد سر کامیون: ۳۶ در ۱۱ در ۶۰
  • ابعاد هر بخش: ۴۳ در ۱۱ در ۶۵
  • جنس: چوب راش
  • رنگ: خودرنگ با متعلقات رنگی
  • گروه سنی: همه گروه‌های سنی
  • شرایط نگه‌داری: محیط دور از رطوبت
  • مدت زمان تحویل: یک ماه از تاریخ سفارش