معماری

پروژه‌ها

ویلای آویشن

  • مکان: دماوند، شهرک آویشن
  • مساحت: 320 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، گلی جلالی
  • زمان: 1401
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: طراحی معماری و طراحی داخلی