خانه

محصولات

میز کار احسان

  • ابعاد: طول ۸۵ و عرض ۵۰ و ارتفاع ۹۰
  • جنس: پایه چوب کاج، تخته کار چوب راش، جزئیات چوب گردو