معماری

پروژه‌ها

لابی گلپاد

  • مکان: الهیه، تهران
  • مساحت: 250 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری
  • زمان: 1402
  • پروژه: بازسازی