معماری

پروژه‌ها

لابی جهانتاب

  • مکان: قیطریه، تهران
  • مساحت: 45 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، هنگامه بصیری
  • زمان: 1401
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: بازسازی