معماری

پروژه‌ها

شرکت گراندفوس

پروژه‌ی دفتر مرکزی شرکت گراندفوس، تلفیق دو واحد اداری جدا از هم و طراحی آن برای دفتر مرکزی این شرکت بود . از آن جا که این واحدها در اجاره ی پنج ساله‌ی شرکت گراندفوس بودند و پس از این مدت امکان جابجایی این شرکت وجود داشت، طراحی به گونه‌ای صورت گرفت که کمترین تغییرات در زیرساخت‌های ساختمان صورت گیرد و کلیه وسایل و پارتیشن‌ها قابل انتقال به فضای دیگر باشند. در تقسیمات فضایی، به توصیه طراح، فضای کار عمومی و اتاق کنفرانس در یکی از واحدها و فضای مدیریتی و شوروم در واحد دیگر جایگذاری شد. راه ارتباطی میان واحدها دری بود که اتاق کنفرانس را در یک واحد به فضای منشی در واحد دیگر مرتبط می‌کرد. به عبارتی فضای اتاق کنفرانس حائلی میان واحد کارمندی و واحد مدیریتی بود. در هنگام جلسه، کارمندان مرتبط با جلسه از یک واحد و مهمانان و مدیران از واحد دیگر به اتاق کنفرانس دسترسی داشتند. همچنین اتاق مدیرعامل در کنار فضای منشی و نزدیک به در ورودی و در اتاق کنفرانس قرار گرفت. کلیه‌ی دیوارهای جدا کننده، پارتیشن‌های شیشه‌ای دارای کرکره بود تا در کنار حفظ شفافیت در فضا، در هنگام لازم فضای خصوصی را نیز تامین کند. ایده‌ی طراحی، جدا کردن فضاها از یکدیگر با کمترین میزان پارتیشن و تولید حجم‌هایی در داخل فضای اداری بود. با این ایده، فضای شوروم به صورت باکسی معلق در وسط اتاق مدیران میانی طراحی شد به گونه‌ای که فضای تیم‌های مختلف را از هم جدا کند و در عین حال ارتباط بصری میان فضاها حفظ شود. همچنین در فضای کار مشترک کارمندان، اتاق سکوت، جهت جلسات کوچک و یا جهت ایجاد فضای ساکت فکر کردن برای کارمندان طراحی شد. 

  • مکان: پاسداران، تهران
  • مساحت: ۲۶۰ مترمربع
  • زمان: ۱۳۹۵
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، مونا شابوداغ
  • پروژه: بازسازی