معماری

پروژه‌ها

خانه سورن

  • مکان: ظفر، تهران
  • مساحت: 105 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، نیما واحدی
  • زمان: 1401
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: بازسازی