معماری

پروژه‌ها

خانه حنان

  • مکان: اندرزگو، تهران
  • مساحت: 300 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، مرضیه نوذری
  • زمان: 1402
  • پروژه: طراحی داخلی