معماری

پروژه‌ها

خانه باغ گلشن

  • مکان: تهران، زرگنده
  • مساحت: 140 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری
  • زمان: 1402
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: بازسازی