خانه

محصولات

برگه دان کاوه

  • ابعاد: طول ۵۰ و عرض ۱۵ و ارتفاع ۳۰
  • جنس: چوب گردو ایرانی روشن و تیره – چوب گردوی آمریکایی روشن و تیره