معماری

پروژه‌ها

آپارتمان شیرکوه

  • مکان: تهران، زعفرانیه
  • مساحت: 350 متر مربع
  • گروه طراحی: خورشید مظاهری، هنگامه بصیری
  • زمان: 1402
  • عکس: حسام میر
  • پروژه: بازسازی